Nagrada za poslovno inovacijo

Bronasta poslovna inovacija  za delavnico "TIM KOT PODJETJE".

Delavnica je prejela bronasto priznanje za poslovne inovacije, ki jo podeljuje regionalna gospodarska zbornica Celje.

http://www.rgzc.si/slo////54800

Delavnico TIM kot podjetje smo izvajali leta 2011 v podjetju Novem iz Žalca.

1. VSEBINA DELAVNICE TIM KOT PODJETJE

Vsebina je usposabljanje članov tima z namenom večje učinkovitosti dela in doseganje sinergije dela več nosilcev področij v delovni skupini. Tradicionalnega vodjo prelevimo v sodobnega vodjo tim podjetja, kar v bistvu timska skupina je.

1.1.Definicija TIM podjetja

 • partnerstvo med TIM podjetjem in notranjim kupcem
 • partnerstvo med TIM podjetjem in notranjim dobaviteljem
 • Vizija, poslanstvo, vrednote in cilji TIM podjetja
 • Vizualizacija in komunikacija TIM podjetja
 • Izgube TIM podjetja; vitka linija TIM podjetja
 • Delovni prostor TIM podjetja


1.2. Delo v timu in veščine dela v timu:

 • poslušanje
 • diskutiranje
 • načrtovanje
 • vodenje razprave
 • reševanje sporov in nesoglasja

2. NAČIN IZVAJANJA

Usposabljanje je aktivno učenje v obliki delavnice. Udeleženci prejmejo gradivo in pri delu uporabljajo vprašalnike, ocenjevalne liste, radarske grafe in akcijske načrte, katere pripravi izvajalec. Med posameznimi delavnicami udeleženci izvajajo akcijske načrte, katerih rezultate predstavijo na naslednji delavnici.
Za celoten program je predvidenih okvirno 5 delavnic po 4 do 6 ur.

3.NAČIN PODAJANJA REZULTATOV

Po končanem usposabljanju izvajalec in udeleženci s predstavitvijo prikažejo pridobljena znanja in njihovo uporabo:

 • kaj so se novega naučili
 • kaj in kako lahko uporabijo pri svojem delu
 • kje in kako je njihovo delu lažje, boljše, učinkovitejše
 • katere izboljšave so uvedli
 • katera področja dela so nadgradili