Proizvodnja mora shujšati

KAKO izboljšamo proces?

  • Prepoznavanje in odpravljanje izgub v procesu
  • Izvajanje aktivnosti z dodano vrednostjo

Lean pomeni delati pametneje in manj, ne težje in več.

 

Cilji vitke proizvodnje so izboljšanje kakovosti, znižanje stroškov in zadovoljstvo kupca. Proizvodnja tistega, kar kupec potrebuje (JIT), manjše zaloge, hitrejši pretočni čas, enakomerno delo v taktu in odprava izgub.

Vrste zapravljanj v procesu

Temelji vitkosti

 

8 načel vitkosti

 

 

Vitka pisarna (Lean Office) in 5S for office

70% reklamacij se zgodi zaradi napak v administraciji in le 30% zaradi napak proizvodnje.

Mapiranje procesa v pisarni

 

 

Podjetja, kjer smo sodelovali pri uvajanju vitke linije

1. Novem Car interior Design, Žalec 

2. Eti elektroelement d.d. Izlake