Obvladovanje proizvodnega procesa

individualni treningi in skupinske delavnice

Vsebina  delavnic:

1. Vodenje

 • vloga vodje
 • strategija, poslanstvo in vizija
 • učinkovito odločanje
 • vodenje s cilji
 • timsko delo
 • upravljanje s stresom
 • upravljanje s časom
 • mehke veščine vodenja

2. Motivacija in razvoj kadrov

 • kako motivirati
 • izbor kadrov in motivacija
 • moč pohvale
 • vrste motivatorjev in njihove značilnosti
 • zaupanje in delegiranje
 • letni razgovor
 • delovna klima in delovna kultura

3. Komunikacija delovne skupine 

 • kaj je komunikacija
 • pomen komunikacije
 • vrste komunikacije
 • komunikacija kot orodje obvladovanja
 • komunikacija in kakovost
 • komunikacija in proces
 • komunikacija za vodenje
 • kako povem slabo informacijo
 • kako me razumejo drugi

4.Kakovost in ISO 9001

 • opredelitev pojma kakovost
 • kdo je odgovoren za kakovost
 • orodja kakovosti
 • osnovni pojmi standarda kakovosti ISO 9001:2015
 • načela vodenja kakovosti
 • zahteve standarda ISO 9001:2015
 • notranje presoje
 • kaj je notranja presoja
 • zakaj notranja presoja in njena dodana vrednost
 • najpogostejše napake notranje presoje

5. Proizvodni proces

 • produktivnost in učinkovitost (OEE)
 • predaja izmene
 • Kaizen
 • vitka linija
 • 5S metoda urejenega delovnega mesta
 • SPC Statistično obvladovanje procesa
 • usposabljanje sodelavcev, večopravilnost