ISO 9001:2015, ne samo certifikat, pač pa način razmišljanja

Kaj sploh je kakovost?

V uspešnih podjetjih zelo dobro vedo, da kakovost ni zgolj naključje. Vedo, da je za zagotavljanje kakovosti potreben celovit sistem.

Standard ISO 9001:2015 je eno izmed najbolj uporabljenih orodij za vodenje kakovosti. Z njegovo uporabo dosežemo nenehno izboljševanje in napredovanje. Ne samo kupec, tudi proizvajalec je lahko KRALJ! Postanimo kralji tudi mi.

Učinkovit sistem kakovosti je

 • prilagojen zahtevam kupca
 • vključuje  vse zaposlene
 • povezuje teorijo in načela dobre prakse
 • zadovoljstvo obeh; kupca in proizvajalca

Nudimo storitve na področju:

1. Vzdrževanja sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008
Standard ISO 9001:2015 je eno izmed najbolj uporabljenih orodij za vodenje kakovosti. Želimo si, da sistem za vodenje kakovosti ISO 9001:2015 ni samo zbirka dokumentov, pozabljenih v omari. Sistem ISO naj dejansko pomeni aktivno orodje za nenehno izboljševanje in napredovanje. Naj dejansko pomeni orodje, ki se ga poslužujejo vsi zaposleni, ne samo ker morajo, pač pa ker ga razumejo in potrebujejo.

Da to dosežemo, nujno potrebujemo skrbnika sistema. Njegova naloga je, da motivira vse zaposlene, jih izobražuje in skrbi za skladnost sistema z zahtevami standarda. Ni dovolj, da smo sistem za vodenje vzpostavili. Potrebno ga je vzdrževati, negovati.
Ta skrbnik sistema smo lahko mi.

 

2. Usposabljanje notranjih presojevalcev

Ni dovolj, da smo sistem za vodenje vzpostavili. Potrebno ga je vzdrževati in negovati. Da to dosežemo, nujno potrebujemo kompetentne notranje presojevalce.

Vsebina seminarja:

 • Vodenje kakovosti po ISO 9001 (osnovna predstavitev standarda)
 • Načela vodenja kakovosti
 • Notranja presoja:
  • kaj je notranja presoja
  • zakaj notranja presoja in njena dodana vrednost
  • kako izvesti notranjo presojo
  • osebnost notranjega presojevalca
  • najpogostejše napake notranje presoje
 • Delavnica
  • izvedba notranje presoje
  • obravnava primerov notranjih presoj udeležencev

 

 

3. Opravljanje zunanjih presoj    

Mag.Darja Sušnik je usposobljena za zunanjo presojevalko sistemov vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015.  Kot presojevalka sodeluje s certifikacijsko hišo SIQ.