Teme predavanj

I. Obvladovanje proizvodnega procesa

II. Mehke veščine vodenja

III. Usposabljanje za pridobitev NPK Vodja delovne skupine v proizvodnji

1. Kakovost   

2. Vitka linija in urejeno delovno okolje 5S  

3. Statistična orodja za vodenje kakovosti

4. TIM kot podjetje

5. Komunikacija

6. Veščine vodenja in delo z ljudmi

7. DOE Načrtovanje poskusov s Taguchijevo metodo

 

Predstavljene vsebine veljajo  za industrijsko in storitveno dejavnost,  za mala in velika podjetja. Cilj je, da slušatelji kar najhitreje pridobijo vpogled v svet obvladovanja poslovnih procesov,  naj so to storitve, uradi ali proizvodnja. Njihovo znanje želimo nadgraditi z veščinami in praksami, ki so se v poslovnem okolju izkazale za nujno potrebne in koristne.

Tematika je prilagojena potrebam slušateljev. Izbrane teme so sodobne in aktualne v podjetniškem okolju doma in v svetu. Predavanja tudi vključujejo primere dobrih praks uspešnih slovenskih podjetij. 

Pridobljeno znanje bodo udeleženci lahko s pridom uporabljali kot samostojni podjetniki ali kot zaposleni, kajti pridobili bodo praktične izkušnje, kar je prednost pri implementaciji naučenega v vsakdanje delo.

Podjetniška delavnica je sestavljena iz 2 delov: prvi del predstavlja predavanje, na katerem se slušatelji seznanijo z osnovnimi pojmi izbrane teme. V drugem delu delavnice se izvede praktičen prikaz oz. primer uporabe vsebine. Sledi razprava z vprašanji udeležencev.

Namen delavnic je poleg spoznavanja metod obvladovanja poslovnega in proizvodnega okolja tudi uporaba teh metod in njihova implementacija v delovno okolje. S kakšnimi dilemami in težavami se srečujemo in seveda kako jih rešujemo? Kakšna je pravilna raba posameznih orodij in metod, da  bodo učinkovito pripomogle k uspešnosti.

Izvedena predavanja in delavnice:

1.Manager kakovosti”; SZKO         

 •   Osnove statistike ​         
 •   Statistična orodja kakovosti
 •   Uporabna statistika
 •   Vizualizacija

 

2. Eti d.d.     

 • Komunikacija v delovni skupini
 • Vitka linija
 • 5S delovno okolje

 

2. “Podjetno v svet podjetništva”; RRA LUR    

 •  Vitka linija
 •  5S delovno okolje
 •  Kaj je kakovost

3. Predmet “Postopki vodenja kakovosti”; NTF oddelek za tekstilstvo, Univerza v Ljubljani  

 •    Vodenje s cilji
 •    Statistične metode
 •    Motiviranje s pomočjo ciljev

4. KoCKE  kompetenčni center za kadre kemijske industrije   

 •  Vitka linija in 5S delovno okolje
 •  Vodenje in motiviranje zaposlenih
 • Odgovornost za kakovost

5. Novem d.o.o.

 • TIM kot podjetje

 

6. Poycom d.o.o. 

 • Taguchi metoda

 

7. TAB Mežica  

 • Taguchi metoda z delavnico