Zakaj izbrati nas

 • povezujemo  teorijo in prakso
 • usklajujemo naravnanost podjetja in potrebe zaposlenega
 • delamo s primeri dobre prakse
 • smo profesionalni

Darja Sušnik je po izobrazbi univ. dipl. ing. tekstilne tehnologije in magistra statističnih ved.
Ima bogate izkušnje v proizvodnem okolju kot vodja proizvodnje, razvojni tehnolog, vodja kakovosti in kot trener zaposlenih. Svoje praktične izkušnje uspešno povezuje s teoretičnim znanjem in ima odlične pedagoške sposobnosti.

Naročnikom nudi svoje storitve na področju vodenja kakovosti, treniranja zaposlenih in industrijske statistike.

 • Ima certifikacijo za zunanjo presojevalko po zahtevah standarda ISO 9001:2015.
 • Je usposobljena kot notranja presojevalka po zahtevah standarda ISO 14001.
 • Občasno predava v  izobraževalnem programu Manager kakovosti. Redno objavlja članke v strokovni literaturi in predava na strokovnih srečanjih.

Strokovna področja delovanja

I. VODENJE PROIZVODNJE

 • Kompetence vodenja
 • Veščine vodenja 
 • Treniranje zaposlenih po integrirani metodi razvoja vodij
 • Usposabljanje kot način uvajanja sprememb
 • Ureditev delovega okolja po metodi 5S
 • Vitka linija in delo v taktu
 • Definiranje procesov
 • Optimiranje procesov
 • Optimiranje proizvodnje
 • Industrijska statistika

 

II. KAKOVOST

 • Vzpostavljanje in vodenje sistemov kakovosti ISO 9001
 • Usposabljanje notranjih presojevalcev ISO 9001
 • Izvajanje zunanjih presoj po standardu ISO 9001:2015
 • Statistika kot orodje kakovosti
 • Načrtovanje poskusov po Taguchjevi metodi

 

III. DELAVNICE IN PREDAVANJA

 • Urejeno delovno okolje po metodi 5S
 • Vitka linija
 • Kaj je kakovost
 • Komunikacija in motivacija v delovni skupini
 • Statistična orodja kakovosti
 • NPK Vodja delovne skupine v proizvodnji