ISO 9001: 2015

Darja Sušnik je usposobljena presojevalka za novo izdajo standarda ISO 9001: 2015