Licenca NPK

Mag. Darja Sušnik je pridobila licenco za člana komisije za potrjevanje in preverjanje NPK.

Darja Sušnik s svojimi kvalifikacijami in izkušnjami ustreza za člana komisije za NPK:

  • vodja delovne skupine v proizvodnji
  • vzdrževalec tekstilij
  • tekstilni konfekcionar
  • ročni tkalec
  • delavec za preprosta konfekcijska dela
  • čistilec prostorov